Tarieven

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de bibliotheek is gratis tot 18 jaar.
Vanaf 18 jaar betaal je € 5,00 voor één jaar.

Uitleentermijn en verlengen
Alle materialen worden gratis uitgeleend voor vier weken. Elke lener mag maximaal 20 stuks gelijktijdig ontlenen en kan deze materialen één keer voor nog eens een periode van vier weken verlengen.

Wil je materialen reserveren, dan kost dat € 1,00 per reservatie.

Te laat: boetes
Bij overschrijding van de uitleentermijn rekenen we € 0,10 per dag en per object aan.

Tip: Als je je e-mailadres opgeeft, krijg je ruim op voorhand een waarschuwing als je dreigt "in de boete" terecht te komen. Dus, zeker doen!

InterBibliothecair Leenverkeer (IBL)
Boeken aanvragen van een andere bibliotheek:  € 3,00.

Niet-Belgen
Niet-Belgen zonder Belgisch domicilie kunnen lid worden na betaling van een waarborgsom van € 12,00. Deze waarborg wordt onmiddellijk na het beëindigen van het lidmaatschap terugbetaald.

Fotokopieën en afdrukken van het internet
zwart-wit kopie / afdruk A4 : € 0,15
zwart-wit kopie A3 : € 0,30
kleurenkopie A4 / afdruk : €  0,50
kleurenkopie A3 : €  1,00