Book
Dutch

De jeugd is tegenwoordig : sociaal, eenzaam, lui, cool, braaf, slim, rebels

Pedro De Bruyckere (author), Bert Smits (author)

De jeugd is tegenwoordig : sociaal, eenzaam, lui, cool, braaf, slim, rebels

De nieuwe jongeren zijn anders. Zijn ze slimmer en sneller, of liever lui dan moe? Zijn ze traditioneler of net weer niet? De auteurs onderzoeken de meest hardnekkige mythes over jongeren, om ze nadien te nuanceren of zelfs radicaal ontmaskeren. Bovendien kom je te weten hoe je het best omgaat met jongeren thuis, in de klas en op het werk.
Title
De jeugd is tegenwoordig : sociaal, eenzaam, lui, cool, braaf, slim, rebels
Author
Pedro De Bruyckere Bert Smits
Language
Dutch
Edition
5
Publisher
Leuven: LannooCampus, 2014
191 p. : ill.
ISBN
9789081516358

Reviews

Vaak hoort men dat de jeugd van tegenwoordig niet meer is zoals vroeger. De vraag dringt zich op of dit werkelijk zo is, of als het enkel om een cliché gaat. In De jeugd is tegenwoordig trachten Pedro De Bruyckere en Bert Smits hierop een antwoord te geven. Ze doen dit op een genuanceerde wijze.In een eerste deel bespreken ze zeer kritisch de heersende beeldvorming over de jeugd van vandaag. Een aantal bevindingen staven ze met vele onderzoeken die gebeurd zijn. Ze geven duidelijke, soms cliché-ontkrachtende antwoorden op onder meer volgende vragen: Is de jeugd van tegenwoordig anders, grenzeloos, moeilijk, rebels, dom of lui? Hebben de jongeren nog echte vrienden? Hoe en waarover communiceren ze met elkaar? De sterkte van dit deel is dat alle antwoorden die ze geven gebaseerd zijn op recente (wetenschappelijke) onderzoeken in zowel binnen- als buitenland. Het veelvuldig gebruik van Engelse termen in de tekst is misschien wel hip en past bij de cultuur van de jongeren, maar kan…Read more
Is de jeugd van tegenwoordig radicaal anders dan vroeger, of is dit enkel een wederkerend clichébeeld? In dit boek trachten de auteurs hierop een genuanceerd antwoord te formuleren. In het eerste deel bespreken ze zeer kritisch de heersende beeldvorming over de jeugd van vandaag, gestaafd met recente onderzoeksresultaten uit zowel binnen- als buitenland. In het tweede deel gaan de auteurs op zoek naar de invloeden van de omgeving op het gedrag van de jongeren. Zowel de invloed van de thuisomgeving als die van de klas komt aan bod. Extra aandacht gaat uit naar de leraar, die volgens hen een enorme invloed heeft op de leereffecten van de leerlingen, meer dan bijvoorbeeld de klasgrootte. Ook presenteren de auteurs een casestudy over het Nederlands onderwijssysteem, om ten slotte even in te zoomen op hoe jongeren en bedrijven met elkaar omgaan. De auteurs zijn er in geslaagd om een genuanceerd en kritisch beeld te geven van hoe jongeren zich anno 2011 ontwikkelen in een steeds veranderend…Read more