Reviews

Wie alles wil weten over het Belgische koloniale project Congo, komt met dit boek een heel eind. Het bevat dertig artikelen van wetenschapsbeoefenaars die elk één aspect van de geschiedenis van Belgisch Congo belichten. De indeling is in vieren: 'Scharniermomenten'; 'Economie en maatschappij'; 'Bestuur en macht'; 'De beschavingszending'. Elk artikel gaat uit van een heldere vraagstelling, gevolgd door een betoog, toewerkend naar conclusies en een beredeneerde literatuuropgave. Koning Leopold II richtte in 1885 een 'Onafhankelijke Congostaat' op, als persoonlijk winstobject. Spoedig kwamen gruwelijke wantoestanden aan het licht, met name onder werkers in de rubberplantages en mijnen: roofbouw, marteling en dwangarbeid. De vraag wordt gesteld of men Leopold genocidaal mag noemen. In 1908 nam de Belgische staat het bestuur over Congo over. Spoorwegaanleg, onderwijs en ziekenzorg sorteerden wisselende effecten. De overhaaste dekolonisatie in 1960 leidde tot chaos en geweld. Het boek geeft…Read more