Book
Dutch

Een geschiedenis van België

Gita Deneckere (author), Bruno De Wever (author), Tom De Paepe (author)
Chronologisch en thematisch overzicht van de geschiedenis van Belgie͏̈ vanaf de eerste bewoners op het grondgebied tot de huidige tijd.
Title
Een geschiedenis van België
Author
Gita Deneckere Bruno De Wever 1960- Tom De Paepe Guy Vanthemsche 1958-
Language
Dutch
Edition
Vijfde, herwerkte druk
Publisher
Gent: Academia Press, 2020
400 p. : ill.
ISBN
9789401461306 (hardback)

Reviews

Een geschiedenis van België is een uitloper van de colleges die de auteurs doceren aan de eerstejaarsstudenten van de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. Dit handboek is vanzelfsprekend niet de eerste en het zal zeker niet de laatste synthese van de Belgische geschiedenis zijn. Het evoluerende heden beïnvloedt immers de manier waarop we naar het verleden kijken. Een dynamisch geschiedbeeld dat vastgeroeste opvattingen en oppervlakkige observaties bijstuurt, is dan ook de betrachting van de auteurs.
Het werk overstijgt een louter feitenrelaas. Het bundelt de inzichten uit recent wetenschappelijk onderzoek en koppelt een diepgaande analyse aan een leesbare synthese. Het legt de nadruk op de politieke en sociale breuklijnen die de Belgische maatschappij bepaalden en bepalen. Het besteedt ruim aandacht aan de internationale context die mee het ontstaan en de ontwikkeling van de kleine staat in het hart van Europa heeft vormgegeven. In deze herziene editie maken…Read more
Het begon als een handboek voor Gentse studenten. Vervolgens hebben de drie Gentse docenten het manuscript bewerkt voor een breder publiek. Aan de hand van een aantal ‘breuklijnen’ (levensbeschouwelijk, sociaaleconomisch, taal) beschrijven zij in vogelvlucht de Belgische geschiedenis. Na een paar inleidende hoofdstukken over de voorgeschiedenis ligt de nadruk uiteraard op het België dat zich in 1830 afscheidde van het Nederland van koning Willem I. Aan bod komen onder meer de emancipatiebewegingen (socialisten, Vlamingen), de kolonisatieproblematiek (Congo), België tijdens beide wereldoorlogen en het wordt afgesloten met een beschouwing van de stand van het land na de koningskwestie van 1950. Het essentiële van het Belgische verleden komt helder aan bod, voorzien van kaderteksten en treffende illustraties. Ook eindigt ieder hoofdstuk met een literatuuroverzicht/tips om verder te lezen. Dit boek geeft de laatste stand van zaken op het gebied van historische kennis en inzichten en vormt…Read more