De kleine lettertjes

Heb je niet alles teruggevonden op de website?

Dan kan dat ongetwijfeld wel in onze reglementen!

MAAR: Uiteraard mag je het ons ook altijd gewoon vragen :-)

Het gebruikersreglement

Alle regels rond ontlenen, verlengen, reserveren, boetes,... kan je terugvinden in het gebruikersreglement.

Het reglement van inwendige orde

Alle regels rond huren van lokalen en zalen,... vind je in het reglement van inwendige orde.

Het organiek reglement adviesraad

Alle regels rond de samenstelling en werking van de adviesraad van de bibliotheek vind je in het organiek reglement adviesraad.