Boek
Nederlands

Mijmeringen : dagboeknotities en haiku's 2004-2021

Mijmeringen : dagboeknotities en haiku's 2004-2021

Ideeën, citaten en gedachten, geschreven en bijeengebracht door de Belgische sociaaldemocratische politicus (1947).
Onderwerp
Van Rompuy, Herman
Titel
Mijmeringen : dagboeknotities en haiku's 2004-2021
Auteur
Herman Van Rompuy
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds uitgeverij, 2021
221 p.
ISBN
9789022338162 (hardback)

Besprekingen

Jarenlang was de christendemocraat Herman Van Rompuy (1947) actief in de Belgische en Europese politiek, onder meer als minister, federaal premier (2008-2009) en voorzitter van de Europese Raad (2010-2014). Hij hield ook een soort dagboek bij, waarin hij gebeurtenissen, losse gedachten en citaten noteerde. Een selectie daarvan uit de jaren tussen 2004 en 2021 zijn in deze bundel bijeengebracht – met achterin een reeks door hem geschreven haiku’s, die zijn gerubriceerd op thema's als wind, zee, stil, hemel enzovoort. De overdenkingen gaan over leven en dood, over het sacrale en het banale, over vreugde en verdriet. Het zijn notities van een gelovig en bescheiden mens, waarin opvallend weinig te lezen valt over politiek, maar des te meer over de diepgaande wijze waarop Van Rompuy in het leven staat en over wat hij belangrijk vindt: contact maken, God aan zijn zijde weten. Als hij citeert, doet hij bij Franse auteurs (Voltaire, Camus) in het Frans, terwijl hij schrijvers in andere talen …Lees verder

Over Herman Van Rompuy

Herman Achille graaf Van Rompuy (Etterbeek, 31 oktober 1947) is een Belgische politicus van de christendemocratische partij CD&V. Hij was tussen 30 december 2008 en 25 november 2009 de premier van België en van 1 januari 2010 tot en met 30 november 2014 voorzitter van de Europese Raad, in de media vaak incorrect 'president van Europa' genoemd. Op 19 november 2009 werd bekendgemaakt dat hij was verkozen tot de eerste permanente voorzitter en op 1 maart 2012 werd Van Rompuy met algemene stemmen door de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de EU voor een tweede mandaat benoemd. Na deze termijn was hij niet meer herkiesbaar.

Biografie

Opleiding

Herman Achille Van Rompuy is een zoon van economieprofessor Vic Van Rompuy. Hij is afkomstig uit een politieke familie, want ook zijn vrouw Geertrui Windels, zijn broer Eric Van Rompuy, zijn zus Tine Van Rompuy en zijn zoon Peter Van Rompuy werden …Lees verder op Wikipedia