Reglementswijziging: uitleentermijn is nu 4 weken, verlengen kan 1 maal.
Strengere boeteopvolging.

De bibliotheek is gesloten op maandag 22 april (paasmaandag)!

Direct aan de slag

Onze laatste aanwinsten